Het genootschap

Der Volledigen

Beeldwachters

snor

Persoon respectievelijk personen die het Carnavalsmonument Hatsiekedee met eigen lijf en leden bewaken.

 

Lees meer

'EddeGijUtOkAl?

fotoboek

Volledig en in beeld, het boek : 'EddeGijUtOkAl? Over de Easterwoodse en Kaaiendonkse Carnavalsinsignes. Vanaf heden alleen nog te verkrijgen bij het Carnavalsmusem en het Verboden Rijk

 

Volledig en in beeld

prent002

Bekende en onbekende Oosterhouters / kaaiendonkers achter een masker van het eerste Kaaiendonkse Carnavals insigne.

 

Lees meer


Wat is Het Genootschap der Volledigen?

Het Genootschap der Volledigen is een uniek Kaaiendonks gezelschap dat rond de Elfde van de Elfden wakker wordt. De Volledigen zijn een uitverkoren groep mensen die, spaarzaam als zij zijn, het voor elkaar gekregen hebben alle Kaaiendonkse Carnavalsinsignes te vergaren. Dit betekent: De insignes vanaf het beginjaar 1956 tot en met het heden. Na de traditionele opening van het nieuwe Carnavalsseizoen door de Oosterhoutse Carnavals Stichting (OCS), die plaats vindt op de eerste zaterdag na 7 november 's-morgens om 11:11 op de Markt in Kaaiendonk (Oosterhout), is het aan Het Genootschap der Volledigen om zijn steentje bij te dragen. Het hele feestgedruis gaat verder onder muzikale ondersteuning richting Café Oud Brabant en Café De Kloek om daar de jaarlijkse Klunch te nuttigen. Tijdens deze bijeenkomst (Klunch) worden de nieuwe Volledigen of Incompleet Volledigen welkom geheten! Elk jaar weer presteren een (klein) aantal mensen het toch om Volledig of Incompleet Volledig te geraken. Incompleet Volledig wil zeggen dat je alleen het jaartal 1956 mist. Ieder die denkt dat hij of zij zover is kan zich aanmelden via deze site.